top of page
Kotva 1

Film o psychospirituální krizi - fenoménu dnešní doby.

Příběhy lidí a terapeutů, kteří je chtějí s vámi sdílet.

A film about the spiritual emergency - the phenomenon of today´s times.
Stories of people and therapists who want to share them with you.

Celý film nyní zdarma / Whole movie now free of charge

Účinkují: Stanislav Grof, Pjér la Šé´z, Milan Hrabánek, Jan Benda, Michael Vančura a další.
Zvuk: Štěpán Nepraš a Viliam Poltikovič Hudba: Ladislav Faktor a Jana Vysoudilová
Odborný poradce: MUDr. Milan Hrabánek Střih: Štěpán Nepraš
Producent: Mezinárodní transpersonální centrum HOLOS
Produkce, scénář, kamera a režie: Viliam Poltikovič
Vyrobil HOLOS 2017 | www.holos.cz

Starring: Stanislav Grof, Pjér la Šé´z, Milan Hrabánek, Jan Benda, Michael Vančura and others.
Sound: Štěpán Nepraš and Viliam Poltikovič Music: Ladislav Faktor and Jana Vysoudilová
Expert Adviser: Milan Hrabánek, M.D. Editing: Štěpán Nepraš
Producer: International Transpersonal Center HOLOS
Production, written, cinematography and directed by: Viliam Poltikovič
Produced by HOLOS 2017 | www.holos.cz

Kotva 2

Novinky / News

Představení projektu / Introduction

   Mezinárodní transpersonální centrum Holos je neziskovou organizací, jejíž posláním je pečovat o duševní zdraví lidí při uplatňování celostního přístupu k životu, vědecky rozvíjet a prosazovat metody transpersonální psychologie a holistické medicíny.

   Holos Centrum nabízí 24 hodinovou službu, tým průvodců a bezpečné prostředí lidem, kteří procházejí různými obtížnými životními situacemi, včetně psychospirituální krize. Tento typ krize je většinou lékařů či psychologů často mylně považován za psychózu či schizofrenii a následně tlumen léky. Stavy, které mohou mít i bouřlivý průběh, však mají velký transformační a léčivý potenciál.

   Pochopení léčebného potenciálu krize, kterému je dosud zejména v odborných kruzích věnována pouze povrchní pozornost, nabízí příležitost k ozdravení jednotlivců i společnosti. Právě proto také vznikl záměr vytvořit dokumentární film, který by pojem a význam psychospirituální krize široké veřejnosti představil. Film je součástí širšího osvětového projektu, navazovat bude kniha s osobními příběhy „Z temnoty duše… světlo“ a akreditovaný vzdělávací program s výcvikem pro terapeuty.

   The International Transpersonal Center HOLOS is a nonprofit organization. Its mission is to take care of the mental health of people while applying the holistic approach to life and to scientifically develop and promote the methods of transpersonal psychology and holistic medicine.

   The Holos Center offers a 24-hour service, a team of guides and a safe environment for people experiencing various difficult life situations, including the psycho-spiritual crisis. This type of crisis is often mistakenly considered to be psychosis or schizophrenic by physicians or psychologists, and the drugs are often prescribed. Conditions, which may have a stormy course, however, have a great transformational and healing potential.

   Understanding the healing potential of the crisis, which has been given only superficial attention in professional circles so far, offers an opportunity for the recovery of individuals and society. That is why the documentary film is now being filmed - to introduce the concept and meaning of the psycho-spiritual crisis to the general public. The film is part of a broader awareness project, which includes the book of personal stories "From the Darkness of the Soul ... light" and an accredited training program for therapists.

Tvůrci filmu / About the team

Viliam Poltikovič  

Autor scénáře a režisér / Kameraman a zvukař

Narozen 28. 2. 1958 ve Znojmě. Studoval na Katedře dokumentární tvorby (1979 –1984). Od srpna 1989 je na volné noze. V současné době žije v malé vesničce u Prahy. Před rokem 1989 točil filmy s psychologickou a sociologickou tématikou, po roce 1989 se zaměřuje na dokumentární filmy s převážně duchovní tématikou. Pracuje i jako kameraman, fotograf a píše knihy. Dosud natočil přes 150 filmů a pracuje jako nezávislý autor zejména pro Českou televizi.

Scriptwriter and director / Cameraman

Born on 28 February 1958 in Znojmo, Czech Republic. He studied documentary film (1979-1984). From 1989 he is freelancer. He lives in small village near Prague.

Before 1989 he filmed psychological and sociological movies. After 1989 he focus on documentary films with spiritual theme. He is also cameraman, photographer and writer.

Until now he made 150 films and he works as an independent author mostly for Czech television.

Stanislav Grof

Prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D. je psychiatr s více než 50letou zkušeností ve výzkumu léčebného, transformačního a heuristického potenciálu změněných stavů vědomí. Je jedním ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie. Získal čestné ocenění za průkopnickou roli v historii tohoto vědního oboru od Asociace pro transpersonální psychologii (v roce 1993), prestižní ocenění Vize 97 od Dagmar a Václava Havlových v Praze (2007), a cenu Toma Vernyho za stěžejní přínos k rozvoji prenatální a perinatální psychologie (v roce 2010).

Stanislav Grof, M.D., Ph.D. is psychiatrist with more than fifty-year experience with research of the healing, transformational and heuristic potential of non-ordinary states of consciousness. He is one of the co-founders and main theorists of transpersonal psychology. He received Honorary Award from the Association for Transpersonal Psychology for major contributions to and development of the field of transpersonal psychology (1993), prestigious „Vision 97“ Award from the Dagmar and Vaclav Havel Foundation in Prague (2007) and Thomas R. Verny Award from the Association for Pre and Perinatal Psychology and Health for his pivotal contributions to this field (2010).

Milan Hrabánek

Autor projektu a odborný garant

MUDr. Milan Hrabánek je lékařem a psychiatrem s pětadvacetiletou praxí v oboru, certifikovaným instruktorem holotropního dýchaní, dlouholetým spolupracovníkem prof. Stanislava Grofa. Profesně se zaměřuje na léčbu závislostí a fenomén psychospirituální krize. Je zakladatelem a vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos v České republice.

Milan Hrabánek, M.D. is doctor and psychiatrist with more then 25 years of experience. He is certificated teacher of holotropic breath-work method and long-time co-worker of prof. Stanislav Grof. He professionally focuses on treatment of addictions and on psycho-spiritual crises. He is the founder of the International transpersonal center Holos in Czech Republic and also the leader of its therapeutic team.

Kotva 3

Poděkování / Thanks to

Tento film vznikl díky lidem, kteří vnímají důležitost osvěty tématu psychospirituální krize a podpořili jej v rámci crowdfundingové kampaně.

This film was created thanks to people who perceive the importance of raising awareness of the spiritual emergency and supported it in our crowdfunding campaign.

Přispěl na film částkou 100.000 Kč, za což velice děkujeme.

Contributed 100.000 CZK for which we are grateful.

Stanislav Bernard

Ondřej Vacek, Michal Macků, Alena Bártová, l.kriegisch, Zbyněk Neduchal, Dana Malechova, David Dostal, Martin Bandouch, Zuzana Dostalova, Renáta Voříkovská, Jan Odvárko, Luděk Novák, Petr Svoboda, Jarmila Šromová, Miroslava Káčerová, Richard Tollafield, Angélique Thiriet, Yulia Meshoyrer, Dagmar Sedrmajerová, Olga Statečná, Ivana Skalová, Eva Césarová, Barbora Böhmová, Josef Duda, Petra Šubrtová, Karel Žila, Andrea Cernakova, Václav Němeček, Petr Kika, Hana Čermáková, Jana Jarolimkova, Dita Zuscicova, Jaroslava Votrubová, Jiří Hon, Helena Bernardová, Kristýna Vorlíčková, Zuzana Burešová, Jan Cermak, Josef Břehovský, Jirka Rosenmayer, Filip Morávek, Tomáš Oberhuber, Hana Strnadelová, Karel Fuller, Jan Placek, Soňa Staňková, Lucie Bartoňková, Radek Jarkuliš, Lumír Kraina, Ladislav Chudáčik, Marta Kutty, Barbara Janikova, Marešová Martina, Tomáš Schliegsbir, Martina Mothejlová, Eva Benová, Vladislav Macíček, Alena a Jan Malíkovi, Eva Machková, Václav Kolarčík, Jitka Heclová, Alena Cizkova, Petra Matějíčková, Stepan Stieber, Rastislav Borovsky, Marta Chovancová Simonová, Hana Simonová, Pavla Nováková, Patricia Baiano, Josef Zehnálek a řada dalších.

Podpořte projekt / Support this project

Podpořte další rozvoj projektu Psychospirituální krize finančním darem.

Využijte naší novou platební bránu.

Číslo účtu: 2200626269/2010

Děkujeme.

Support the further development of the Spiritual Emergency project through a financial donation.

Use our new online contribution page.

IBAN:  CZ4420100000002200626269

BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

Thank you.

Kontakt / Contact

Mezinárodní transpersonální centrum Holos

International Transpersonal Center Holos

Holos, z.ú.

Marie Dolanské 8/12

746 01 Opava-Vlaštovičky

holos@holos.cz

Milan Hrabánek

autor projektu a odborný garant

author and expert guarantor of the project

hrabanek@holos.cz

Tomáš Váňa

koordinátor projektu

project coordinator

vana@holos.cz

bottom of page