16.11.2017

I v domovském městě Mezinárodního transpersonálního centra Holos je velký zájem veřejnosti o tématiku psychospirituální krize. Do opavského kina Mír přišlo ve středu 15.11. na opavskou premiéru téměř 300 lidí. Velký zájem ukázala i následná beseda trvající více než jed...

6.11.2017

Big Hall of the Municipal Library in Prague sold out to the last place - such interest was on Thursday 2.11. to see a new documentary directed by Viliam Poltikovic -  "From the Darkness of the Soul ... Light", the producer of which is the Holos International Transperso...

3.11.2017

Velký sál Městské knihovny v Praze vyprodaný do posledního místa – takový zájem byl ve čtvrtek 2.11. o nový dokumentární film režiséra Viliama Poltikoviče „Z temnoty duše… světlo“, jehož producentem je Mezinárodní transpersonální centrum Holos. Promítání filmu a násled...

Please reload

Please reload

Nejnovější příspěvky
Archiv
Please reload

© 2017 International Transpersonal Center Holos

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon